W dniu 23 marca przeprowadzaliśmy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla przedsiębiorców z Leszna i okolic. Szkolenie miało na celu przybliżenie zagadnień związanych z przepisami jakie będą obowiązywać przedsiębiorstwa przetwarzające dane osobowe w zawiązku z ustawą RODO/GDPR, która zostanie wprowadzona w życie dania 25 maja bieżącego roku.

Zajmowaliśmy się aspektami technicznymi i prawnym związanymi z ustawą o ochronie danych osobowych, między innymi: sposobami ochrony danych osobowych, narzędziami technicznymi usprawniającymi proces zabezpieczenia danych, narzędziami ułatwiającymi zarządzanie danymi, ograniczeniami dostępu itd.

Szkolenia zostały zrealizowane we współpracy z kancelarią prawną MKpartner z Poznania, która dostarczyła nieocenionego wsparcia w zagadnieniach legislacyjnych.

W celu uzyskania informacji o kolejnych terminach szkoleń napisz do nas na adres: biuro@vernity.pl