WIRTUALIZACJA ● ROZWIĄZANIA CLOUD ● CHMURA BIZNESOWA

Rozwiązania „cloud”, zamiennie nazywane „przetwarzaniem w chmurze” to zaawansowana architektura IT, która stanowi znaczący etap rewolucji związanej z wirtualizacją środowisk IT i outsourcingiem usług.

„Chmura” umożliwia przeniesienie i utrzymanie najbardziej kosztownych zasobów IT (danych, sprzętu, aplikacji) poza strukturami firmy. Zmiana tradycyjnego modelu inwestycyjnego i przejście na model usługowy, w którym firma płaci jedynie za dostęp do tego, czego faktycznie potrzebuje, przyczynia się do optymalizacji wydatków ponoszonych na infrastrukturę IT.

ELASTYCZNE, SKALOWALNE I BEZPIECZNE

ROZWIĄZANIA CHMUROWE

WIRTUALIZACJA DZIAŁAŃ W CHMURZE

Vernity zapewnia najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu wirtualizacji i działań w „chmurze”, w skład których wchodzą między innymi:

 • przekształcanie obsługi IT w płatną usługę zewnętrzną, przy jednoczesnym zachowaniu posiadanej infrastruktury;
 • wirtualizacja i przeniesienie obecnej infrastruktury do profesjonalnego centrum danych (DataCenter);
 • budowa nowej infrastruktury IT opartej o zewnętrzne, wirtualne zasoby sprzętowe działające w centrum danych;
 • budowa zapasowego ośrodka przetwarzania lub zabezpieczenia na wypadek katastrofy (Disaster Recovery);
 • pomoc w doborze właściwego dostawcy usług Public Clud w formie IaaS (Infrastructure as a Service) lub PaaS (Platform as a Service);
 • optymalizacja działania IT poprzez częściowe wydzielenie jej elementów do zewnętrznej chmury (platforma oraz usługi).

Vernity, wprowadzając w pełni profesjonalne rozwiązania typu „cloud” oraz w obszarze wirtualizacji, zapewnia swoim Klientom:

 • elastyczny dobór rozwiązań dostosowany do bieżących potrzeb;
 • redukcję kosztów rozbudowy infrastruktury IT oraz jej utrzymania – rozwiązania w modelu „cloud” znacząco obniżają całkowity koszt posiadania (Total Cost of Ownership) środowisk IT;
 • opłatę jedynie za wykorzystane zasoby, pozwalającą na likwidację stałych kosztów utrzymania własnej infrastruktury;
 • możliwość niedrogiego i szybkiego uruchamiania nowych systemów i funkcji wspierających biznes;
 • szybszy zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych (ROI);
 • możliwość przewidywania kosztów;
 • szybkość i elastyczność podczas procesu dostarczenia infrastruktury/platformy/aplikacji użytkownikom;
 • oszczędności dzięki efektywności wykorzystania sprzętu i licencji oraz standaryzację i automatyzację.

CHMURA PRYWATNA

Chmura prywatna (chmura firmowa) to własna struktura informatyczna, która dostarcza usługi IT dla określonej liczby użytkowników wewnątrz sieci firmowej.

Chmura prywatna wymaga zakupu sprzętu i oprogramowania, a także posiadania systemów wirtualizacji i zarządzania IT. Dodatkowo niezbędne jest również zatrudnienie specjalistów do obsługi systemu i szybkiego reagowania na awarie oraz bardzo często zwiększenie przepustowości sieci WAN ze względu na znacznie większy ruch pomiędzy oddziałem, a Centrum Danych.

Wiele firm wciąż preferuje chmurę prywatną dla ważnych danych ze względu na możliwości pełnej kontroli.

CHMURA PUBLICZNA

Chmurą publiczną nazywamy cloud computing, gdzie dostawca usługi przejmuje obowiązek zakupu i utrzymania infrastruktury, zarządzania oraz wykonywania kopii zapasowych. Oznacza to, że wszelkie prace administracyjne, jak i rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie korzystania z usługi przechodzi na obsługę zewnętrzną.

Chmura publiczna niesie ze sobą wiele korzyści ekonomicznych, m.in.:

 • niskie koszty początkowe
 • skalowalność i elastyczność rozwiązania

CHMURA HYBRYDOWA

Chmura hybrydowa to model złożony zarówno z elementów chmury prywatnej jak i chmury publicznej. Firma posiada własną sieć i zasoby, którymi zarządza, wspomagając się przy tym usługami zewnętrznego dostawcy usług. Przewiduje się, że model hybrydowy będzie najpopularniejszym rodzajem wykorzystania usług chmury obliczeniowej w firmie.

Chmura hybrydowa ze względu na połączenie właściwości chmury publicznej i prywatnej niesie ze sobą wiele korzyści, ale również potencjalne wystąpienie „wydajnościowych wąskich gardeł”. Z tego względu jest odpowiednia konsolidacja danych i odpowiednie rozłożenie aplikacji pomiędzy chmurę publiczną i prywatną.

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI

Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODPOWIEMY

NA TWOJE PYTANIA

KONTAKT