Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), czyli norma bezpieczeństwa akceptacji kart płatniczych.

Instytucje takie jak np.: Visa, MasterCard, Diners Club, Amex, JCB wprowadziły w życie standard PCI DSS w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych płatniczych dla swoich klientów. Kontrolę nad procesem wdrażania PCI DSS dzierży pozarządowa organizacja PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council). Głównym zadaniem organizacji jest definiowanie standardu PCI DSS, certyfikacja firm i audytorów wykonujących usługi związane z badaniem zgodności oraz unifikacja przebiegu weryfikacji.

PCI DSS zawiera wytyczne dotyczące polityki bezpieczeństwa pozwalające przeciwdziałać oszustwom kartowym. Standard PSI DSS obowiązuje wszystkie podmioty, które przesyłają, procesują lub przechowują dane kartowe, obejmując zarówno punkty handlowo-usługowe, jak i banki, agentów rozliczeniowych oraz dostawców usług.

Zgodnie ze standardem PCI DSS dane transakcyjne takie jak: dane karty oraz numery PIN przetwarza we wszystkich punktach muszą być szyfrowane, przesyłane i przechowywane z zachowaniem restrykcyjnych procedur i standardów bezpieczeństwa. Dzięki wrodzeniu standardu PCI DSS minimalizujemy ryzyko defraudacji zarówno dla właściciela karty jak i punktów przyjmujących płatności kartą.

WYMAGANIA STANDARDU

Poniżej tabela ze zbiorem 12 wymagań dotyczących standardy PCI DSS podzielonych na 6 kategorii.

Certyfikat PCI DSS jest wydawany na okres 12 miesięcy.

Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODPOWIEMY

NA TWOJE PYTANIA

KONTAKT