BACKUP DANYCH ● KOPIE BEZPIECZEŃSTWA

Kopie bezpieczeństwa stanowią istotne zabezpieczenie danych, które mogą – z różnych przyczyn – zostać utracone. Ponadto są fundamentalnym elementem odtworzenia planu całego systemu IT w przypadku awarii czy wystąpienia wydarzeń losowych.

Ryzyka utraty danych, chociaż obecnie poprzez szereg zabiegów znacznie minimalizowanego (np. nowoczesne systemy przetwarzania i przechowywania danych, zabezpieczenia zasilania, oprogramowanie antywirusowe), nigdy nie sposób całkowicie wyeliminować. Z tego względu konieczność posiadania w pełni profesjonalnego, adekwatnego systemu kopii bezpieczeństwa jawi się jako kwestia podstawowa, można nawet powiedzieć – priorytetowa. Nowoczesny, niezawodny, centralnie zarządzany system ochrony i archiwizacji danych to już nie tylko narzędzie przynoszące firmie wymierne korzyści, ale przede wszystkim – fundament sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Ponadto solidne zabezpieczenie w wypadku awarii, sabotażu czy po prostu zwykłego, ludzkiego błędu użytkowników oraz możliwość obniżenia, często sporego, kosztów związanych z licencjami, administracją systemu czy szkoleniami.

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU BACKUP’U DANYCH

WDROŻENIA SYSTEMÓW BACKUP’U DANYCH

Firma Vernity specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu centralnych, automatycznych systemów kopii bezpieczeństwa, gdzie szczególny nacisk kładziemy na precyzyjne zdefiniowanie polityk tworzenia backupu oraz opracowanie wspólnie z Klientem procedur odtworzeniowych (DR plan). Współpraca z Klientem pozwala nam na indywidualne dostosowanie projektu technicznego do potrzeb Klienta i zaproponowanie najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań. Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom i potrzebom rynku, realizujemy również projekty związane z archiwizacją treści – w szczególności archiwizacją poczty elektronicznej (wobec jej wciąż rosnącego znaczenia) przechodzącej przez serwery firmowe.

Vernity oferuje wsparcie na każdym etapie: począwszy od wykonania analizy biznesowej potrzeb Klienta, przez opracowanie projektu, sporządzenie harmonogramu, wdrożenie systemu rozwiązań, przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń, opracowanie dokumentacji powykonawczej, aż po wsparcie merytoryczne i administrację zaimplementowanym środowiskiem.

OPROGRAMOWANIE DO BACKUPU DANYCH

Każde przedsiębiorstwo przechowuje w swoich zasobach dane niezbędne do jego funkcjonowania. Odpowiednie zabezpieczenie tych danych to podstawa bezpieczeństwa firmy. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych, które polecamy to wiodące i skuteczne rozwiązania, najbardziej znanych producentów na świecie.

Mając świadomość, że firmowe dane są niezwykle istotne do prowadzenia biznesu Vernity oferuje dostawę licencji, pełne wsparcie dla użytkowników oraz usługi instalacyjne i konfiguracyjne.

W ramach naszych umów Partnerskich możemy zaoferować wdrożenie automatycznych systemów wykonywania kopii zapasowych Ferro Backup, Veeam, IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager), Avamar oraz Commvault.

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI

Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODPOWIEMY

NA TWOJE PYTANIA

KONTAKT